За популярността на л карнитин

Смятате ли, че популярността на л карнитин е заслужена?